Емс Dispatch 1870 - това ... Какво Емс Dispatch през 1870 г.?

телеграма от 13 юли 1870 г. за определяне на разговора между крал Вилхелм от Прусия аз и френски пратеник Б. Бенедети, насочена съветник пруски катедра чужди. Дело X. Abeken на канцлера О. Бисмарк от Ems (Ems). В телеграмата се казва за негативното отношение на краля към французите. Искането да се дадат гаранции, че никой от Хоенцолерн няма да претендира да кандидатства. трона; въпреки това, по-нататъшни преговори по спорния въпрос за замяната на Исп. тронът не беше отхвърлен. Бисмарк, чрез произволно намаление и редактиране на текста, Е.Д. я оскърби на французите. pr-va характер и в тази форма, публикувани; Тази провокация е причинил експлозия на шовинизъм във Франция и Наполеон III служи като удобен претекст да обяви война, за да рояк, той иска (вж. На Френско-пруската война от 1870-71). Литература : Die Großpreussisch-militaristische Reichsgründung 1871, Bd 1, W., 1971. LI Gintsberg. Москва.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.