Abayk - това ... Какво Abayk?
Abayk
нефтени находища, влиза в басейна в Персийския залив (Саудитска Арабия). Тя е открита през 1941 г. и е разработена от 1943 г. Резервите са големи. Той е ограничен до брахиантиналната линия за. 70 км, широк. 10-20 км, с амплитуда 450 м. Джурасните варовици са продуктивни.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.