Абд ал-Хафиз - един ... Какво е Абд ал-Хафиз?

Maula Абд ал-Хафиз (1875-1937) - султанът на Мароко (1908-12). Провъзгласена от султана в резултат на въстанието на племената срещу брат му Абд-ал Азиз. След като дойде на власт, той призна всички неравни договори, сключени от неговите предшественици. През 1910 г. той завършва с французите. банки нов договор за заем. Въведение A. добавка. данъци, причинени в началото. 1912 въстание на племената, за да се използва Франция за окупацията на град Фес. През март 1912 г. А подписа споразумение за протектората на Франция над Мароко и през същата година се отклони. Литература : камбон Х., Histoire du Maroc, (P., 1952).

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.