Абд ал-Razzaq - един ... Какво е Абд ал-Razzaq?

Самарканд (1413-1482) - Централната историк азиатски. Той е роден и умрял в Херат; прекара голямата част от живота си в Самарканд. Като дипломат, Timurid посети в Индия (1441-44), в Гилан (1446), от 1463 - Шейх в Херат. а. - авторът е ist. Летописи "място на изгрева две щастливата си звезда и сливането на двете морета" ( "Ал-Matla saadeyn уа Majmoo" Ал Бахрейн "), написан между 1467-71; обхваща историята на монголите, Тимур и Timurid с 1304 за 1471. В описанието на събитието до 1426 А. глава се основава. Пр. на хрониката на Hafizi Abru, някои от които оцеляха само при предаването на А. Opobl. извличане от труд A. : MITT, том 1, M.-L. , 1939, p. 59; Quatremere Et. М., Забележете де l'ouvrage persan Qui изливане титър Matla - assaadein ..., (Информация ЕТ extraits де manuscrits де ла библиотека дю Roi ..., т 14.). ZI Yampolsky. Баку.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.