Абд ал-Razzaq DUMBULI - това е ... Какво е Абд ал-Razzaq DUMBULI?

(1763-1828) - съдебният историк на Иран. Shahs. По произход - кюрд от Юга. Азербайджан. Автор на труда "Паметници султан" ( "Maasire soltaniyeh"), в ром с историята на периода на първите две представителите на Иран. династията Qajar. Работа A. - важен източник на историята на руски език. -Иран. отношения през първото тримесечие. 19 век. Той също пише "История на Dumbuliytsev" ( "Тариха Дана-жлъчен"), ръкописът на който се съхранява в Матенадаран (Ереван).

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.