Абдула I Йордания - това е ... Какво е Абдула I Йордания?

(1882 - 20. VII 1951) - Йордания King (1946 г.) от династията Хашемитско. През 1909-16 - заместник на турнето. Парламента. Бе свързан с английския език. в Египет. През 1916-18 г. той е воден от арабски. частите, обсаждащи турнето. гарнизоните в Хиджз. През 1921 г., с пряка помощ от Англия, той става емир на Трансйорджан; 25 май 1946 г. е обявен за крал на Транс-Йордан (от 1950 г. - Йордания). Той сключи редица договори (виж англо-персийските споразумения), които превърнаха страната в английска. опора на Бл. Изток. Убит от член на терорист. antiangl. орг-ТА. Оп. : Мемоарите на цар Абдула от Трансйордан, Л., 1950 г.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.