ABDASHIRTA - това ... Какво ABDASHIRTA?

крал Amurro kon. 15-ти век. Преди новата ера. д. , съвременник на фараоните Аменхотеп и Аменхотеп IV. Известна е в архивите на Tel-el-Amarna. Той се бори, разчитайки на помощта на хетейците, с царствата на Сирия и Финикия, подчинени на Египет. А. ръководи отрядите на номадите ("хора hapiru"). Той бил убит в резултат на конспирация; той наследи Азир. Литература : Менденхол Г. Д., Посланието на Абди-Ashirta за войните, ".. J. близкоизточна Stud", 1947, кн. 6, № 2.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.