Хан Абдул Ghaffar Хан - това е ... Какво е хан Абдул Ghaffar Хан?

(1881 стр.) - пущуни лидер на движението за предоставяне на правото им на самоопределение, представител на пущуните национализъм. През 1919 г. ръководи пащтунската буржоазия. -Направете националист. орг-ТА "Endzhumeni-Islah Ал Афганистан", а през 1930 г. - на партия "пущуни Джирга", в непосредствена близост до Индийския Nat. Конгрес и отряди от "червените ризи". През 1947 г., заедно с другите. Пущунски националисти напреднали определяне лозунг област Патан и създаване на нови Pushtunistan. След формирането на Пакистан, говори в опозиция на Проспекта, е един от организаторите и лидерите на Нар. (основана през 1948 г.), а след това и Националната народна партия на Пакистан.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.