Abdul Rahman - един ... Какво е Abdul Rahman?

(Abdul Rahman), Tenke ибн ал-Marhum султан Абдул Хамид Халим Shah (р 8. II през 1902 г. ..), - държавата. и полит. активист на малайската федерация. Родът. в семейството на султан Кеда (Северна Малая). Учи в Кеймбриджския университет. В периода на Япония. професиите (1942-45), той е работил в администрацията "ultanata в Kedah от 1951 -. разбера UMNO (United малайци Нат орг-ТА.), водещата партия Малайския буржоазия и феодали от 1955 г. -.. преди" Съюз на трите партии "(обединение на три основните буржоазни партии на Малая - .. UMNO, Китай асоциация на Малая и Индийския конгрес на Малая) в 1955-57. - Глава мини и бунак вътрешните работи на Федерацията на Малая през 1957 г. -.... април 1959 -. премиерът и чуждестранни мин .. .. работи на независима федерация на Малая от август 1959 - Обявяване премиер отново

Съветският енциклопедия на историята - Москва: .. Съветския entsiklope . Diya Ed EM Жуков, 1973-1982

... <- 1 ->