ABDULKAHAR - това ... Какво ABDULKAHAR?

(abdulkahar) (ум 1687 г.) - Султан (от 1682 г.) Бантмам (Индонезия). При изпълнението на плана на баща си, Султан Агунг Abdulfataha се опита да се съюзят с Османската империя, което направи поклонение в Мека (в този контекст, известен като "Принц Хаджи"). Във династията, която започва след завръщането си от Мека (1676). се бори с баща си подкрепящи помощта на холандската компания Източна Индия, за които тя направи отстъпки в рамките на споразумението през 1684: предоставен монопол върху търговията в султаната, дава редица области, раздадени за суверенитета на княжество Cheribon, като по този начин сложи край на независимостта на Bantam.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.