Абдула Ниязи - това е ... Какво е Абдула Ниязи?

(починал 1585 г.) - един от лидерите на Mahdist (Виж Махди.) В Индия през 1547-50. В махдисткото движение А. Н. оглавява ниските планини. слоеве. Владетел на Делхи Ислям Шах нареди да се възползва от АН и да спечели до смърт. Като се има предвид, че АН е мъртъв, той е бил хвърлен на пътя, но махдистите го вдигат и го оставят. Ах отиде от махдизма и се установи във Фатихпур-Сикри. Управителят Акбар се смятал за последовател на А. Н.

Съветската историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.