Авелман е ... Какво е Абелман?

Николай Самуилович (7.II., 1887 - 7. VII., 1918) - участник Vel. На октомври. социалист. революция в град Корови. Инженер. Чаена лъжичка. Комунистът. партия от март 1917 г., от май 1917 г. досега. Университетът Коровски от РСДЛП (б). След победата окт. революция - преди. Kovrovsky VRK, от януари. 1918 - преди. Ковров Съвет на работниците и селяните. Делегат на 5-та All-Русия. Конгрес на съветите (юли 1918 г.). Участва в премахването на "левия" езеров бунт. Той бил убит от Покровская аванпоста в Москва (по-късно е кръстен на А.). Литература : За революцията. Москва (Ed. T. Ya Ignatoshvili и MF Akifeva, изд. GD Костомаров), 1957

съветски Исторически Енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.