ABLAIT е ... Какво е ABLEY?

(умира 1781) - султан на Средния Жуз в Казахстан, от 1771 г. до Хан. През 1740 г. получава руснака. гражданство и допринесе за развитието на търговията с Русия. През 1757 г. получава китове. гражданство. Манипулирането между Русия и Китай се опита да запази независимостта си. Той установява в Жуз режим на насилие и произвол. Позовавайки се на малка група от султани, той се стреми към автокрация, ограничавайки силата на братята и старейшините. С цел да отслаби противниците, насърчи борбата между поколенията. Литература : История на Казахстан. SSR, том 1, Alma-Ata, 1957.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.