Абразията е ... Какво е абразия?
износване
механично унищожаване на брега на морета, езера, реки, големи резервоари под действието на вълни и сърф. Интензитетът на абразия зависи от интензивността на въздействието на вълнообразната дейност или от турбуленцията на резервоара. Гл. състоянието на абразивно развитие на брега е наличието на начален наклон (st 0, 01 °) на крайбрежната част на дъното на резервоара. Гл. Елементи на абразия крайбрежие: абразия подводно наклон, лишени от морски отложения, или пейки; скала (крайбрежен бряг, свързваща бреговата тераса на сушата); вълнообразна ниша и подводна тераса за натрупване. Абразия създава голямо разнообразие крайбрежен релеф, по-специално на абразия плитките заливи и живописна арка или път към морето - счупен сърф през дупки в скалиста издатина брега.


Унищожаване на бреговете на Японско море

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.