Химическа енциклопедия

НАСТАНЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Разпределение на населението - това е ... Какво е разпределението на населението?
НАСТАНЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
населението на земята се поставя много неравномерно. Силно влияние върху RN. природните условия на територията, заетостта в. домакинство, гравитация към транспортни и търговски пътища. Карта на n. свидетелства за огромната неравномерност на населението на земната територия. На изток. полукълбо е концентрирала повече хора (около 86%), отколкото в Зап. , и при сеитбата. полукълбо повече в сравнение с юг. , където живее 10% от населението. Повечето хора живеят в умерени, субтропични и субекваториални климатични зони на височина до 500 метра над морското равнище. Общо неразвитите райони заемат 15% от площта.

Кратък географски речник. EdwART. 2008.


.