Географска енциклопедия

Аграрно-промишлен комплекс от

Аграрно-промишлен комплекс - това е ... Какво е аграрно-промишления комплекс?
аграрната промишлен комплекс
(селско стопанство, агробизнес), множество сектори (предприятия) на националната икономика и чиято дейност е насочена към задоволяване на потребностите на населението в хранителни продукти и други продукти, произведени от селското стопанство суровини. Като част от АИК има четири сектора: производство на машини и оборудване за селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и леката промишленост; капитално строителство; пряко земеделие; доставката, съхранението, преработката и износа на продукти на потребителя.


Агрофирма "Бялата къща". Регион Москва

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.