Географска енциклопедия

Аграрната реформа

Аграрната реформа - това ... Какво е аграрна реформа?
аграрната реформа
социално-икономическата трансформация в сектора на селското стопанство от страна на държавата. Свързани предимно с ползването на земята и земеползването системи. Често се проведе в критично значение за . периоди членки (.. промяна на държавната система, кризи и т.н.) пример за аграрни реформи в Русия могат да служат реформа селянин (1861), премахване на робството; реформи Столипин (1906-11), които имат за цел и премахването на глада селянин земя ;. след революцията (1917-31) реформите, свързани с кацне национализация, колективизация на селското стопанство (виж Collective .), създаването на ДЗС и други съвременни селскостопански реформи - част от демократичния трансформация на обществото, посадъчен на селскостопанския сектор. фокусирани върху осигуряването на селяните повече свобода да избере формата на отглеждане.

географски. Modern илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.