Химическа енциклопедия

Населението в селските райони

Населението в селските райони - това ... Какво Населението в селските райони?
населението в селските райони
постоянно население в населените места, изпълнявайки с / х функция, както и населението, заето в гора икономика. С п. е населението на населението. Основната форма на селските населени райони: група (село), ​​преобладава в Русия, чуждестранни Европа, "Сита, Япония, през по-голямата част от развиващите се страни; разпръснати (ферма) е най-често в Съединените щати, Канада, Австралия

Кратка географска речника 2008 EdwART ...


.