Agulyasovo за - един ... Какво е Agulyasovo за?
Текущият Agulhas
поток на Iglas Cape .

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.