Akbaital - това ... Какво Akbaital?
Akbaytal
преминава към Vost. Памир , на височина от 4655 m ( Таджикистан ). Намира се между скачач вододел хребети Sarykol Muzkol и отделяне на горното течение Muzkol (бас. Оз. Karakul) и Южна. Акбайтал (бас Оксу - Мургаба). Най-високият проход към Вост. -Памир магистрала Ош-Корго.

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.

Akbaital
е най-високата (4655 m), достъпни за автомобилен транспорт подаване в Памир, по пътя Ош - Khorog (Таджикистан). Използва се джупер между реки. Сариколски и Музкол, покрай които преминава древната каравана - един от клоните на Големия копринен път. Относително нежно издигане от S., от долината на реката. Muzkol (бас. Оз. Karakul) и по-стръмен с сияние, от Южна долина. Акбайтал (бас на Аму Дария). Предлага се целогодишно.


География на Акбайтолския проход

. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.