Aksu-Jabagly е ... Какво е Aksu-Jabagly?
Аксу-Джабал
резерви в SW. Казахстан , в приложението. шпорите на Talas Alatau (1100 - 4100 м). Име след реките Aksu и Jabagly (притоци на реката Aris ). Той е създаден през 1921 г. (един от най-старите в републиката) на пл. 74, 4 хиляди хектара за опазване на планинските ландшафти. Хвойни гори, заливни гори, планински степи и гъсти храсти. Флората съдържа повече от 1404 вида, включително много ендемични. През пролетта, изобилен цъфтеж на лалетата Грейг и Кауфман. Около 47 вида бозайници (включително снежен леопард, марала), 240 - птици, 9 - влечуги, 2 - земноводни. Живописен каньон r. Aksu, който може да се види от околното плато (подходящ е пътят от Shymkent ).

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.