Aksuat - това ... Какво Aksuat?
Aksuat
затворено езеро в региона Kostanai. Казахстан, на 1 км южно от селото. Naurzum, на надморска височина 120, 1 м. Pl. 20, 36 km² (с максимално пълнене 220 км²), дължина 18, 1 км, naib. ширина 4, 2 km, naib. . Дълбочина от 3 м 2 разположен в Naurzum езера система разположени във физиологичен разтвор-Sarymoin Aksuat кухина - най-високите части Turgaiskaya чрез .. Състои се от Бол. и Maloye А., свързани с канал дължина 700 м. Периодично изсъхва. Реките Naurzum и Karasu текат. Бреговете са здрави, дъното е кално. Той е част от резерва на Наурзум на общия площад. 86,850 ха.

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.