Ала-Арка е ... Какво е Ала-Арка?
Ala-Archa
pr. NAT. парк в 999-тата част на Киргизия . Тя е създадена през 1977 г. на пл. 19, 4 хиляди хектара за защита и развлекателна употреба на естеството на сеитбата. наклон на билото на Киргиз . Пейзажи на пиемонтски степи и планински гори. Преобладават тревните степни тревни съобщества, смърчовите гори (смърч Schrenk), хвойните гори и ливадите. Заобиколете сибирската сърна, ебекса, свинята; от птиците са общи изпражнения и улари; от редки видове - снежен леопард и шията. Паркът е активно посещаван от туристи, за които са положени пътища и пътеки. Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.

.