Химическа енциклопедия

Долината на Алай

Долината на Алай е ... Какво е долината Alai?
Алай Valley
Ala и Intermountain чрез адрес U. -s. Киргизия. Името Alai е споменато в XI c. от учен от Централна Азия Махмуд Кашгари. Ем Мързаев предложи, че Alai Skt. "обитавано, жилищно място" , което съответства на античността на селището, богато на красиви пасища. Това обяснение се приема от други автори. Вижте и Zaalaysky Range.

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

Alai Valley
междумоторна депресия при Pamir-Alay (Киргизстан). Тя се простира в ширина между Alai и Zalaysky хребети. Дължината е 150 км, ширината е от 8 до 25 км, височината е от 2240 м на запад до 3536 м на изток (път Tomurun). Според плосък дъното на течението на реката: на запад - Kyzylsu West, надолу по веригата е кръстен Surkhob W. - Kyzylsu Изток (бас Амударя.) (Бас Тарим.). По реките има напоително земеделие, а в други райони - пасища. Един от клоните на Големия копринен път премина по пътя.

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.