Аляска Range е ... Какво е Аляска Range?
Аляска обхват
( Аляска обхват ), широка гама в южната част на страната Аляска (САЩ), в планинската система Cordiller North. На Америка . Тя е опъната от широка дъга от прибл. 1000 км, ширина до 120 км, с лице към S. Най-високата точка е Маккинли (6193 м), най-високата на континента. Аксиалната част се състои от Ch. Пр. вулканични, склонове - седиментни скали. Рязко се разрязва стръмен релеф. Важна климатична точка: юг. склоновете се овлажняват повече; границата на гората (преобладаващ смърч) минава тук на надморска височина 800 м (на 1000-1100 м северен склон), над гората има планинска тундра; снежната линия - съответно на височина от 1300-1500 и 2000 м. Големият ледник на общата пл. 13900 км². Най-големите ледници: Kakhiltna (дължина 76 км, 580 км ²), Muldrow (дължина 61 км, 516 км²). Някои езици се спускат на височина 50-75 м, много пулсиращи ледници. Нат. Парк Маккинли. Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.

.