Алатаг е ... Какво е Алатата?
Алатата
билото Алашан

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.