Алазан - това ... Какво Алазан?
Алазан
Алазан , реката на изток Грузия и Азербайджан . Той попада в Mingachevskoye vskhr. на ривъра. Кура. Дължината на 351 км, пл. водосборния басейн на 10,8 хил. км², вж. -Година. водно отделяне в долната граница от 98 m³ / s. Произход на юг. склонове Бол. Кавказ . Храната се разтапя със сняг, ледникови и дъждовни води. Към върха. изтичаща типична планинска река, след като напусне планината, тече по равнината Какети, която служи като една от главните пътища. региони на лозарството в Грузия. Водата се използва за напояване.

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.