Химическа енциклопедия

Алазан-Agrichai обикновен

Алазан-Agrichai обикновен - това е ... Какво е равнината на Алазан-Agrichai?
Alazan-Agrichay равнина
широка (20-40 км) долина на реката. Alazan и левия й приток на реката. Агригай се простираше на юг. стъпка Бол. Кавказ (Грузия и Азербайджан) 220 km височина от 200-400 м. В долината на полета, овощни градини, лозя, по склоновете на дъбови и елхови гори. Част от равнината, намираща се в Грузия, се нарича равнина Какети . Тя е гъсто населена, това е една от главните пътища. региони на лозарството в Грузия. В село Цинандали - къща-музей на И. Чавчавадзе, чието семейство е тясно свързано с живота на А. Грибодов. Основният град е Телави , на 20 км до Северозападна. от него - изключителен паметник на грузинската средновековна архитектура - катедралата Алаверди (1-ва четвърта на 11 век).

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.