Геоложка енциклопедия

Побратимяване на албит ПРАВО

ПРАВО албит туининг - един ... Какво е правото на албит побратимяване?
- един от най-често срещаните близнаци закони. Отнася се до гр. нормални закони. Виж двойно.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.