Али е ... Какво е Али?
Aley
(в горното течение на East Aley ), ляв приток на Об (Алтай територия). Дължината на 858 км, пл. бас. 21, 1000 км ². Среща се отчасти в планините Rudny Altai , в основата. на платото Priobsky. Десни планински притоци текат в тесни скалисти ждрела. Ср. водният поток от Aleisk е 35 m³ / s. Годишно оттичане на суспендирани утайки прибл. 1 милион тона. Замръзва през ноември, а през април е отворен. В баса. А. ОК. 800 езера обща площ. 128 км ². Навигация на 94 км от устата, водата се използва за напояване, създава се Gilevskoe. На реката на града Rubtsovsk , Aleisk.

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.