Alfold е ... Какво е Alfold?
Обикновен
( Alföld ), част от Панонската , на изток от река Дунав (Унгария ). Плоска обикновена, b. ч. покрити с льос, с плодородни почви, оран за зърнени култури. По средата. h поток r. Tees и нейния приток Корос, тук са най-големите градове на Сегед , Кечкемет, Дебрецен .

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.