Географска енциклопедия

Алувиални почви

Алувиални почви са ... Какви са алувиалните почви?
алувиални почви
cm. Интразонални почви .

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.