Любовта е ... Какво е любовта?
любовта
ПОСЛЕДВАЩИТЕ, четвъртата; -ив (разг.). Склонни бързо и често се влюбват. V. Младият мъж.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.