BRUNO Saxon - че ... Какво е BRUNO Saxon?

(bruno) - немски. хроникьор на 11-ти век. Свещеник на магдебургската архиепископ. Неговата "Книга на саксонската война" ("De bello saxonico liber", 1082), обхващаща 1056-1081, е важен източник на политиката. историята на Саксония 11 век. , особено саксонското въстание от 1073-75 г. Написано е на базата на устни сведения за очевидци на събитията. Тя се характеризира с изключителна тенденция (отразява гледната точка на саксонската феодална аристокрация). Оп. : Бруно Магдебургенис Бук фон Sachsenkrieg, neu med. с. Н. Е. Ломан, (MGH, Deutsches Mittelalter), Lpz. , 1937. Lit. : Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, hrsg. с. Р. Холцман, Bd 1, H. 3, Tübingen, 1948.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.