Географска енциклопедия

Каменни въглища Bureya

Каменният басейн Bureya ... Какво е каменният басейн Bureya?
Буренски въглищен басейн
в Хабъровската територия, в басейна на река Бурея. Пл. 6 хиляди км². Известна е от 1844 г., която се развива от 1939 г. насам. 10 милиарда тона Въглища от хумус, камък, висока пепел, ниско съдържание на сяра в основата. енергия. Някои от тях са подходящи за производство на формован кокс. Прогнозните ресурси са 9,6 милиарда тона. Развитието се осъществява на територията на град Ургалско (до 2 милиона тона годишно).

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.