, Който твърди, е ... Какво е иск?
претендиращи
ПРЕТЕНЦИИ и, е.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.