Дякон е ... Какво е дякон?
Дийкън
около. вижте Атласов, около.

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.