Диети е ... Какво е диетично?
Рационално
RA-ION, -а, м. Хранителна дажба или част от храната, фураж за определен период от време. Ежедневно дневно.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.