Дисекцията е ... Какво е дисекция?
Дисекция
СКЪСТИРАНЕ, -Да, ти ядеш; -yanny; сови.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.