Геоложка енциклопедия

ВЪЗДУШНА ВЪГЛИЩА

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЪГЛИЩАТА е ... Какво представлява депонирането на въглища?
- geol. тяло, изградено от града с слоеве от лигнит, кафяви въглища или въглища с промишлена значимост, заемащи площ от фракция от километри 2 до стотици километри 2 . Може да бъде изолиран или част от въглен. (Област). По отноше