Разбере - това е ... Какво е обикновен наводнения?
заливна
на дъното на долината на река, пълна с вода по време на наводнения, когато тежката кух вода от канала за най-големия отлив и попълнете долната част на дъното на долината. Това е терасовидна повърхност, изградена от речни отломки (алувиум на заливната низина). В релефа на заливните крайречни дървета се открояват, обикновено пясък или чакъл и пясък, опъната по протежение на реката, oxbows и ниско разположените райони с постоянни или временни езера и блата. На много големи реки долината може да достигне ширина. понякога десетки километри. Височина. . Над ниска заливна канал от 2-15 м Обикновено има две нива на заливните: ниски, попълнете само през възходите ниското ниво река, и високо, изсипете в периоди на големи наводнения. Заливните площи се отличават с плодородни алувиални почви, на които се развиват високопроизводителни ливади или храсти и гори. Планините се използват за пасища и сено, както и за зеленчукови градини. Старите езера са богати на риба.


Заливната равнина на река Reut (десен басейн)

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.