Франкфурт АДРЕС 1833 - това е ... Какво е най-Франкфурт реч 1833?

(в литературата на времето по-нататък "опитът Франкфурт") - опит на радикални студенти и демократично. интелигенцията да вдигне въстанието във Франкфурт на Майн. Това се дължи на интензификацията на реакцията в яйцето. GOS острови и ограничена свобода на печата, събранията и сдруженията, предвидени решенията на Федералния Диета на 28 юни 1832 нови регулации на 5 юли, 1832 г. край Си, речта обявен за установяване vsegerm. република. Изчисленията за присъединяването на жителите и селяните към тях не се материализираха. F. в. 1833 г., в която взеха участие само няколко дузина души, бързо се потушиха, почти всички от членовете му бяха арестувани. Литература : Messing F., История на германската социалдемокрация, 2 ed. , том 1, Москва, 1923, стр. 75; Gebhardt V., Handbuch der Deutschen Geschichte, Bd 3, Stuttg. , 1965, S. 112; Obermann K., Einheit und Freiheit, В., 1950, S. 19; негова същата, Deutschland von 1815 bis 1849, В., 1967, S. 93-94.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.