Произвол е ... Какво е самоувереност?
произвол
Най-самодочленият, тия; -len., на. Идва само на себе си, капризи; извършени без разрешение, произволно. С. дете. Неоторизирано отсъствие.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.