Харви е ... Какво е Харви?
Харви
Острови Острови Кук

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.