HEDIVE е ... Какво е HEDIV?

(персийски - господар, господар) - титлата на Египет. владетели през 1867-1914. Tour. Султан Абдул-Азиз даде титлата x. Напр. Паша Исмаил, който го постави над другите управители на Османската империя. След обявяването на английски език. Протекторат над Египет (1914 г.) Египет. владетелите поеха титлата султан.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.