Подземната лед е ... Какво е подземното лед?
- всички видове лед открити в слоевете на замразените градове (и почвите). Според класификацията на Shuisky (1955 г.), LP се разделя според генетичните характеристики на 3 основни типа: конституционен, повторно жива и погребан.

Геологичес