IDIOGEOSINKLINAL - това ... Какво IDIOGEOSINKLINAL?
- вътрешно компенсирани отклонение островни дъги с мощен зам. , набръчкани например в гънките. , кезозоичното отклонение на. Суматра (Umbgrove, 1952). Терминът е от малка полза.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редакт