ВАЖНО е ... Какво е важността?
ВАЖНО
ВАЖНО, и, съпруги. 1. вижте важно. 2. Гордост (в 3 стойности) поведение, гордост. Вземете себе си. (Не) Значението на или е от значение за (около). незначителна, не заслужаваща внимание. Ще се намокри! Няма голямо значение!

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.