Геоложка енциклопедия

Водородните изотопи в геологията

Водородните изотопи в геологията - това е ... Какво е изотоп водород в геологията?
- водород се състои от две изотопи - Н или протий и Н 2 , или деутерий (D), чието отношение на нормалната водород H / W = 6000 Разликата в масите на водородните изотопи е голяма и в хода на ингор. и org. процеси, има значителна фракциониране