Yazıcıoğlu - това ... Какво Yazıcıoğlu?

(yazicioglu), Али Челеби (1-ва половина на 15 век) - турски хронист; авторът е ist. Хрониките на селджукските турци в Мала Азия "Селчук-име" или "Огуз-име", съставена в 1423 по заповед на султан Мурад II (1421-51). Я. Използвани материали не само от известните автори (Ibn Bibi, Ravendi, Aksarayi и др.), Но и от неизвестни източници. В хрониката си той описва информацията за полицията. историята на Селтукския султанат, за племето. състава на Огузите (с изброяването на тотемния знак на всяко племе), обичаите и селището на племената. Произведенията на Я. бяха публикувани само на малки фрагменти. Литература : Гордлевски В. А., Държавата на селжукидите в Азия, в книгата. : Fav. Оп. , том 1, Москва, 1960, с. 34-35. А. С. Тверитов. Москва.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.